Where Would One Buy a Netsuke in Osaka: Check the Yellow Pages

The various lists of netsuke carvers in, for example, Ueda Reikichi's Netsuke no kenkyū of 1954 (上田令吉『根附之研究』大阪:前田大文館, the copy I have, listing 1307 names), or also Neil Davey’s Netsuke of 1974 (listing 3425 names), might well suggest that large numbers of individuals – admittedly over a longer period of time – made a living carving…

De Groote Partij op Deshima opnieuw bezien

De bekende schildering van Kawahara Keiga van De Groote Partij, naar de Nederlandse titel De groote partij, in de kamer van het Opperhoofd, zijn op het Eijland zoals die voorkomt op tenminste vier van mogelijk acht bekende copieën die naar het origineel van Keiga werden gemaakt (zie hieronder voor een overzicht) heeft op het origineel…